2007/03 – Kuba 2007 Fotogalerie Nino 1

26 Mar


2007fdh fg 1 nino 01
El Laguito / Cohiba Maduro 5 Linie

Alle Fotos / All pictures

Copyright Nino Munoz @ FlyingCigar 2007

2007fdh fg 1 nino 02
Frau Holzschuh und Portmann’s / FRA Duty Free
2007fdh fg 1 nino 03
Goethe Bar / FRA Airport
2007fdh fg 1 nino 04
Mr Ocho dreaming of Cuba / FRA Lounge
2007fdh fg 1 nino 05
Varadero – Endlich !
2007fdh fg 1 nino 07
Varadero Cubacar – Great Service !

 

2007fdh fg 1 nino 06
Varadero Lost & Found
2007fdh fg 1 nino 08
The Suite / Hotel Nacional
2007fdh fg 1 nino 09
Suite Royal
2007fdh fg 1 nino 10
Nacional Terrasse
2007fdh fg 1 nino 11
Paul is in the Terrace !

 

2007fdh fg 1 nino 12
Traffic
2007fdh fg 1 nino 13
Red Caps / Los Puros 2007
2007fdh fg 1 nino 14
Yolanda / Hannes
2007fdh fg 1 nino 15
Ziqui – Gran Amigo en Cuba y en China !
2007fdh fg 1 nino 16
Emilia Tamayo & Rafael Collazo

 

2007fdh fg 1 nino 17
Angenehm, R. / Bernd
2007fdh fg 1 nino 18
El Laguito
2007fdh fg 1 nino 19
El Laguito
2007fdh fg 1 nino 20
El Laguito
2007fdh fg 1 nino 21
El Laguito

 

2007fdh fg 1 nino 22
El Laguito
2007fdh fg 1 nino 23
El Laguito / Bigotazos
2007fdh fg 1 nino 24
Stocki on the Job
2007fdh fg 1 nino 25
Norma Fernandez & Juanita
2007fdh fg 1 nino 26
El Laguito

 

2007fdh fg 1 nino 27
El Laguito
2007fdh fg 1 nino 28
El Laguito
2007fdh fg 1 nino 29
El Laguito
2007fdh fg 1 nino 30
El Laguito / Doc Puck
2007fdh fg 1 nino 31
El Laguito

 

2007fdh fg 1 nino 32
Ada from Beijing
2007fdh fg 1 nino 33
IX Festival del Habano Gala
2007fdh fg 1 nino 34
Zigarrenfreunde
2007fdh fg 1 nino 35
IX Festival del Habano Gala
2007fdh fg 1 nino 36
IX Festival del Habano Gala

 

2007fdh fg 1 nino 37
IX Festival del Habano Gala
2007fdh fg 1 nino 38
IX Festival del Habano Gala
2007fdh fg 1 nino 39
IX Festival del Habano Gala
2007fdh fg 1 nino 40
IX Festival del Habano Gala
2007fdh fg 1 nino 41
IX Festival del Habano Gala

 

2007fdh fg 1 nino 42
Hotel Nacional
2007fdh fg 1 nino 43
Maritza H. Upmann
2007fdh fg 1 nino 44
H. Upmann
2007fdh fg 1 nino 45
H. Upmann
2007fdh fg 1 nino 46
H. Upmann / Hannes Mr Upmann

 

2007fdh fg 1 nino 47
H. Upmann / Sr Brown & Urs Portmann
2007fdh fg 1 nino 48
El Ajibe
2007fdh fg 1 nino 49
El Ajibe
2007fdh fg 1 nino 50
El Ajibe
2007fdh fg 1 nino 51
El Ajibe

 

2007fdh fg 1 nino 52
El Ajibe
2007fdh fg 1 nino 53
Puck & Papa
2007fdh fg 1 nino 54
La Habana
2007fdh fg 1 nino 55
La Habana
2007fdh fg 1 nino 56
La Habana / Ambos Mundos

 

2007fdh fg 1 nino 57
La Habana / Ambos Mundos
2007fdh fg 1 nino 58
La Habana / Ambos Mundos
2007fdh fg 1 nino 59
La Habana / Ambos Mundos
2007fdh fg 1 nino 60
La Habana / Ambos Mundos
2007fdh fg 1 nino 61
On the Road

 

2007fdh fg 1 nino 62
Valle de Vinales
2007fdh fg 1 nino 63
Valle de Vinales
2007fdh fg 1 nino 64
Valle de Vinales
2007fdh fg 1 nino 65
Valle de Vinales
2007fdh fg 1 nino 66
Valle de Vinales

 

2007fdh fg 1 nino 67
Valle de Vinales
2007fdh fg 1 nino 68
Valle de Vinales
2007fdh fg 1 nino 69
Valle de Vinales
2007fdh fg 1 nino 70
Valle de Vinales
2007fdh fg 1 nino 71
Valle de Vinales

 

2007fdh fg 1 nino 72
Valle de Vinales
2007fdh fg 1 nino 73
Valle de Vinales

 

Ende Teil 1 / End Part 1
Copyright Nino

 

Comments are closed.